van Deursen-onderhoud topgevel

Afgeronde projecten

van Deursen-onderhoud topgevel

In opdracht van de fam. van Deursen hebben wij de bekleding van de topgevel aan de voorzijde van de garage vervangen.

Werkzaamheden door ons hier uitgevoerd zijn:

- demonteren bestaande gevelbekleding en afvoeren

- aanbrengen waterdicht dampopen folie 

- aanbrengen ventilatieregels incl. strippen voor wering ongedierte

- aanbrengen gevelbekleding model als bestaand (door opdrachtgever voor die tijd al eens in de lak gezet)

Opdrachtgever Fam. van Deursen
Architect -
Oplevering 2014